Şeri ve Örfi Hukuk Nedir?

Şeri ve örfi hukuk, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahip olan iki farklı hukuk dalıdır. Şeri hukuk, İslamiyet’in temel kaynaklarına dayanan dini hukuktur. Örfi hukuk ise toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıklarına dayanan yerel hukuktur. Bu iki hukuk dalı, Türkiye’de bir arada uygulanarak hukuki düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Şeri ve örfi hukuk nedir? Şeri hukuk, İslam dini kaynaklı olan ve İslam’ın kurallarını içeren bir hukuk sistemidir. Örfi hukuk ise, toplumun gelenekleri, adetleri ve yerleşik uygulamalarına dayanan bir hukuk sistemidir. Şeri ve örfi hukuk, Türkiye’de uzun yıllar boyunca paralel olarak var olmuştur. Şeri hukuk, İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e dayanırken, örfi hukuk, Türk toplumunun tarihsel süreçte oluşturduğu teamüllere dayanır. Bu iki hukuk sistemi arasındaki ilişki karmaşıktır ve çoğu zaman çatışmalara neden olmuştur. Ancak günümüzde Türkiye’de daha çok örfi hukuk geçerli olup, şeriat kuralları sınırlı bir şekilde uygulanmaktadır. Şeri ve örfi hukuk, Türk hukuk sisteminin temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

Şeri hukuk, İslam dini kurallarına dayanan hukuk sistemidir.
Örfi hukuk, devletin yasalarına dayanan hukuk sistemidir.
Şeri hukuk, İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’a dayanır ve dini kuralları içerir.
Örfi hukuk, toplumun geleneksel değerlerine ve devletin yasalarına dayanır.
Şeri hukuk, genellikle İslam ülkelerinde uygulanır ve din adamları tarafından yorumlanır.
 • Şeri hukuk, kişilerin ibadet, aile ve miras gibi dini konularda haklarını düzenler.
 • Örfi hukuk, kişilerin mülkiyet, sözleşme ve ceza gibi sivil konularda haklarını düzenler.
 • Şeri hukuka göre kadılar, örfi hukuka göre hakimler davaları karara bağlar.
 • Şeri hukuka göre şahitlik, örfi hukuka göre dokümanlar kanıt olarak kabul edilir.
 • Şeri hukuk, İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve hadislere dayanır.

Şeri hukuk nedir?

Şeri hukuk, İslam dininin kaynaklarına dayanan ve Müslümanların inanç ve ibadetlerini düzenleyen hukuk sistemidir. Kur’an-ı Kerim ve hadisler, şeri hukukun temel kaynaklarıdır. Şeri hukuk, kişisel meselelerden (evlilik, boşanma, miras) ticari işlemlere kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar. Şeri hukuk, bazı İslam ülkelerinde resmi hukuk sisteminin bir parçası olarak uygulanmaktadır.

Şeri Hukuk Nedir? Şeri Hukukun Kaynakları Şeri Hukukun Uygulama Alanları
İslam dini kurallarına dayanan hukuk sistemidir. Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas şeri hukukun kaynaklarıdır. Aile hukuku, miras hukuku, ceza hukuku gibi alanlarda uygulanır.
Müslüman toplumlarında dinî ve hukuki konuları düzenlemek amacıyla kullanılır. Kur’an’da yer alan hükümler şeri hukukun temelini oluşturur. Şeri mahkemelerde uygulanır ve bu mahkemelerde dini liderler hukuki kararlar verir.
Şeri hukuk, İslam’ın emirlerine uygun olarak hayatı düzenleyen bir sistemdir. Sünnet, peygamberin sözleri ve davranışlarından çıkarılan hükümleri içerir. Şeri hukukun uygulandığı ülkelerde laik hukuk sisteminden farklı olarak dinî kurallar esas alınır.

Örfi hukuk nedir?

Örfi hukuk, toplumun geleneksel normlarına dayanan ve örf ve adetlerden oluşan hukuk sistemidir. Örfi hukuk, yazılı bir kanuna dayanmayan yerel teamüllere ve alışkanlıklara dayanır. Örfi hukuk, bir toplumun kültürel ve sosyal yapısını yansıtan yerel değerlere dayalı olarak şekillenir. Örfi hukuk, bazı toplumların iç işleyişini düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir.

 • Örfi hukuk, toplumun gelenek ve göreneklere dayanan, yazılı hukuk kurallarından farklı olarak uygulanan hukuk kurallarını ifade eder.
 • Örfi hukuk, genellikle aile hukuku, miras hukuku ve mal rejimi gibi konuları düzenler.
 • Örfi hukuk, toplumun değerlerine dayanan ve zamanla oluşan hukuk kurallarını içerir. Bu nedenle, toplumların kültürel ve sosyal farklılıkları nedeniyle örfi hukuk da farklılık gösterebilir.

Şeri hukuk ile örfi hukuk arasındaki farklar nelerdir?

Şeri hukuk İslam dinine dayanırken, örfi hukuk toplumun geleneksel normlarına dayanır. Şeri hukuk, dini inanç ve ibadetlerle ilgili konuları düzenlerken, örfi hukuk daha çok toplumsal ilişkileri ve yerel adetleri düzenler. Şeri hukuk genellikle yazılı kaynaklara dayanırken, örfi hukuk sözlü veya yazılı olmayan yerel teamüllere dayanır. Ayrıca, şeri hukuk genellikle İslam ülkelerinde uygulanırken, örfi hukuk daha yaygın olarak yerel topluluklarda kullanılır.

 1. Şeri hukuk, İslam dini kaynaklıdır ve İslam’ın kutsal kitabı olan Kuran’a dayanırken, örfi hukuk, devletin yasalarına dayanır.
 2. Şeri hukuk, Allah’ın iradesine dayanır ve dini kuralları içerirken, örfi hukuk, toplumun ihtiyaçlarına ve geleneklerine dayanır.
 3. Şeri hukuk, dini liderler tarafından yorumlanırken, örfi hukuk, hukukçular ve yasama organları tarafından oluşturulur ve yorumlanır.
 4. Şeri hukuk, evrensel prensiplere dayanırken, örfi hukuk, genellikle ulusal veya bölgesel düzeyde farklılık gösterebilir.
 5. Şeri hukuk, genellikle aile hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku gibi alanlarda etkilidirken, örfi hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku ve medeni hukuk gibi alanlarda etkilidir.

Şeri hukuk hangi ülkelerde uygulanmaktadır?

Şeri hukuk, İslam’ın resmi hukuk sisteminin bir parçası olarak bazı İslam ülkelerinde uygulanmaktadır. Örneğin, Suudi Arabistan, İran, Pakistan ve Malezya gibi ülkelerde şeri hukuka dayalı yasalar mevcuttur. Ancak, bu ülkelerde bile şeri hukuk modern hukuki sistemlerle birleştirilmiş veya sınırlı bir şekilde uygulanmış olabilir.

Suudi Arabistan İran Afganistan
Katar Bahreyn Umman
Yemen Malezya Brunei

Örfi hukuk nasıl oluşur?

Örfi hukuk, toplumun geleneksel normlarına dayanan yerel teamüller ve alışkanlıklar tarafından oluşturulur. Örfi hukuk, bir toplumun kültürel ve sosyal yapısını yansıtan yerel değerlere dayalı olarak şekillenir. Bu hukuk sistemi, yazılı bir kanuna dayanmayan ve sözlü veya yazılı olmayan yerel adetlerle yönetilir. Örfi hukuk, toplumun iç işleyişini düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir.

Örfi hukuk, toplumun geleneksel değerlerine dayanan ve yazılı kaynaklara dayanmayan yerel hukuk kurallarının oluşmasıyla meydana gelir.

Şeri hukuk nasıl uygulanır?

Şeri hukuk, İslam dininin kaynaklarına dayanarak uygulanır. Kur’an-ı Kerim ve hadisler, şeri hukukun temel kaynaklarıdır. Şeri hukukun uygulanması genellikle dini otoriteler veya mahkemeler tarafından yapılır. Şeri hukuk, kişisel meselelerden (evlilik, boşanma, miras) ticari işlemlere kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar. Ancak, bazı İslam ülkelerinde şeri hukuk modern hukuki sistemlerle birleştirilmiş veya sınırlı bir şekilde uygulanmış olabilir.

Şeri hukuk, İslam’ın temel kaynaklarına dayanarak uygulanır ve Kur’an, hadisler ve İslam hukukçularının görüşleri üzerine inşa edilir.

Örfi hukukun kaynakları nelerdir?

Örfi hukuk, toplumun geleneksel normlarına dayandığı için kaynakları genellikle yazılı olmayan yerel teamüller ve alışkanlıklardır. Örfi hukuk, bir toplumun kültürel ve sosyal yapısını yansıtan yerel değerlere dayalı olarak şekillenir. Bu nedenle, örfi hukukun kaynakları sözlü veya yazılı olmayan yerel adetlerdir. Ancak, bazı durumlarda örfi hukuk belirli bir topluluğun kabul ettiği yazılı kurallara da dayanabilir.

Yazılı kaynaklar

Örfi hukukun yazılı kaynakları arasında kanunlar, anayasalar, tüzükler, yönetmelikler ve mahkeme içtihatları bulunur.

Teamüller

Örfi hukukun diğer bir kaynağı ise teamüllerdir. Teamüller, toplumun uzun süreli birikimi sonucunda oluşan geleneksel hukuk kurallarıdır.

İçtihatlar

Örfi hukukun bir diğer kaynağı ise mahkeme içtihatlarıdır. Mahkemelerin verdiği kararlar, benzer durumlarda örnek alınarak yeni hukuki hükümler oluşturulmasını sağlar.